Ons privacy beleid is vastgelegd in onderstaande privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Stampin Treasure, gevestigd in Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stampin Treasure is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 77339991.

PRIVACYVERKLARING

Jose Hoogeveen is de eigenaresse van Stampin Treasure. Zij is te bereiken via ons contactformulier of via jose@stampintreasure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stampin Treasure verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als u als ouders of voogd ervan overtuigd bent dat wij zonder de door u gegeven toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of jose@stampintreasure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stampin Treasure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturatie en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stampin Treasure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Stampin Treasure neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stampin Treasure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stampin Treasure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijnen zijn:

 • Bestel verzoeken en e-mails: maximaal 3 jaar
 • Aanvragen en informatie verzoeken  maximaal 2 jaar
 • E-mails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
 • Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden

Stampin Treasure verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stampin Treasure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Blog volgen

Het blog van Stampin Treasure wordt gehost door WordPress. Je kunt het blog van Stampin Treasure op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van blogberichten via de e-mail. Hiervoor maakt Stampin Treasure gebruik van Mailchimp, een plugin van WordPress.
Deze e-mails bevatten een link waarmee je jezelf ook uit kunt schrijven.
De mailadressen worden geregistreerd binnen de gehoste omgeving van Stampin Treasure.  De e-mailadressen van abonnees/volgers worden door Stampin Treasure voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates gebruikt.

Reacties die je achterlaat op het blog

Wil je reageren op berichten op het blog van Stampin Treasure dan vragen wij je een naam en e-mailadres achter te laten. De door jou opgegeven naam wordt getoond bij je berichten. Je bent vrij om een naam te kiezen.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. Verzamelde e-mailadressen zullen niet gebruikt worden voor een ander doel, noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Stampin Treasure modereert reacties niet handmatig. Berichten worden verwijderd wanneer deze ongepast, seksistisch, racistisch, grof taalgebruik, overduidelijke nepnamen en/of spam bevatten. Wij behouden ons het recht voor om de mogelijkheid om reactie te geven tijdelijk of permanent uit te zetten.

Online formulieren

Stampin Treasure gebruikt contactformulieren van WordPress.
Alleen de beheerder zal het e-mailadres en/of adresgegevens dat je hierbij achterlaat gebruiken. Het e-mailadres wordt niet gebruikt voor een ander doel dan contact hebben met jou. Het e-mailadres en/of adresgegevens worden niet door ons gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Inzage en recht op aanpassing en/of verwijdering

Het is voor de beheerder van het blog mogelijk om de door het blog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen.
Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De site van Stampin Treasure maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.
Voor meer informatie over cookiebeheer vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stampin Treasure. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de door jou verstrekte persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier of jose@stampintreasure.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Stampin Treasure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stampin Treasure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier of jose@stampintreasure.nl.

Stampin Treasure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall.